Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Çoganly: Ýykgynçylyk dowam edýär


Aşgabadyň Çoganly sebitinde ýaşaýyş jaýlary ýene bölekleýin ýykylýar. Häzirki wagtda bu sebitde azyndan alty jaýyň ýykylandygy we bu jaýlardan indi diňe harabaçylyk hem gurluşyk materiallaryndan ybarat zir-zibilleriň galandygyny görse bolýar. Ýerli ýaşaýjylaryň käbirleriniň aýtmaklaryna görä, jaýlaryň ýykylmagynyň sebäpleri barada resmiler tarapyndan takyk düşündiriş berilmeýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG