Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Mahabatçylyk etmeseň, ýol ýok"


Türkmenabat. Köpri astyndaky köne kitap söwdasy, 2014 ý.

Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň 8-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde 2015-nji ýylyň ýanwaryndan dekabr aýyna çenli aralykda Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan täze kitaplaryň 369 görnüşiniň çap edilendigi habar berildi.

Halka hödürlenen kitaplaryň arasynda döwürdeş ýazyjy-şahyrlaryň eserleriniň, çagalara niýetlenen çeper eserleriň hem bardygy aýdylýar. Habarda aýdylmagyna görä, geçen ýylyň dowamynda, okuw kitaplaryny hem hasaba almak bilen, 5,8 million nusgalykdaky kitap önümleri çap edilipdir.

Eýsem bu kitaplar nähili ýurtda prezident tarapyndan tankytlanylýan «kitap ýetmezçiligi» meselesini nähili çözýär, ýagny halka nähili ilhalar eserler hödürlendi?

Azatlyk radiosy bu barada aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:27 0:00

XS
SM
MD
LG