Sepleriň elýeterliligi

Aşgabadyň dükanlarynda çilimiň satuwdan aýrylanyna bir hepde çemesi wagt boldy. Aşgabadyň Lomaý söwda bazarynda mundan bir hepde ozal ýapylan çilim satýan dükanlar heniz hem ýapyklygyna saklanyp galýar.

Häzirki wagtda paýtagtda çilim çekýän ýaşaýjylaryň çilimi gizlin ýollar bilen satyn alýandygy habar berlip, temmäki önümleriniň bahasynyň öňküsinden iki esse gymmatlandygy bellenilýär.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG