Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

“Charlie Hebdo” Taňrynyň karikaturasyny çekdi


“Charlie Hebdo”.

Watikan Allanyň karrikaturasyny çekendigi sebäpli Fransiýanyň “Charlie Hebdo” žurnalyny tankytlady.

Žurnalyň ýüzünde egninde "Kalaşnikow" kysymly tüpeň asylgy we üsti-başy gana boýalan Allanyň karikaturasy neşir edilipdi.

Watikanyň L"Osservatore Romano" atly gazeti munuň ähli dindarlar we Taňra ynanýan adamlary äsgermezçilikdigini belleýär.

Gazetiň bu neşiri 6-njy ýanwarda çap edildi.

Bu ýörite san yslamçylaryň geçen ýylyň 7-nji ýanwarynda ol žurnalyň Pariždäki redaksiýasyna eden ýaragly hüjümine bir ýyl dolmagyna bagyşlanypdyr.

Ýatladyp geçsek, ol hüjümde 12 adam ölüpdi.

Ol hüjümiň jogapkärçiligini “Al-Kaýdanyň” arap ýarymadasyndaky bölümi öz üstüne alypdy.

Olar şeýlelikde Muhammet pygamberiň karikaturasyny çeken žurnaldan ar alnandygyny aýdypdylar.

Fransiýada 4-nji ýanwarda geçen ýylyň 7-nji hem 9-njy ýanwarynda edilen hüjümlerde ölenler ýatlanyp geçildi. Ol hüjümlerde jemi 17 adam ölüpdi.

Fransiýanyň prezidenti François Hollande hem 5-nji ýanwarda hüjümiň bolan ýerine baryp, birnäçe hakyda ýazgysynyň açylyşyna gatnaşdy.

Teswirleri gör (5)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG