Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Görogly etrabynda näme üýtgedi?


Daşoguz, Görogly etraby

Görogly etraby 2014-nji ýylyň jemleri boýunça welaýatlaryň, etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň arasynda geçirilen durmuş-ykdysady we medeni görkezijiler boýunça iň ýokary netijeleri gazanyp, Türkmenistanda ýeňiji bolupdy.

Bu etrapda bir ýylda nähili üýtgeşiklikler boldy?

Teswirleri gör (5)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG