Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Iň gowy" etrap: Ýolöten

2016-njy ýylyň 8-nji ýanwarynda geçirilen hökümet maslahatynda Mary welaýatynyň Ýolöten etraby ýurtdaky iň gowy etrap diýlip yglan edilip, 1 million amerikan dollary bilen sylaglandy. Emma käbir ýaşaýjylar bu etraba hökümet tarapyndan ýeterlik derejede üns berilmeýändigini aýdyp, bu ýerdäki ýollaryň, köprüleriň gözgyny ýagdaýdadygyny aýdýarlar. Azatlyk Radiosy Ýolöten etrabynyň gündelik durmuşyndan fotosergi taýýarlady.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG