Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Balkan: Parawbibi zyýarathanasy


Parawbibi zyýarathanasy adamlaryň em gözläp, doga-dilege, zyýarata köp gelýän ýeri. Bu zyýarathana Balkan welaýatynyň Gyzylarbat, ýagny häzirki Serdar etrabynyň 18 kilometr günbataryndaky Paraw obasynyň günortasynda ýerleşýär. Parawbibi zyýarathanasy Paraw obasyndan takmynan 1,5 kilometr uzaklykda ýerleşip, oňa barýanlaryň aglabasy aýal-gyzlardan ybaratdyr. Olar Alladan hem-de Parawbibiden adatça perzent dileýärler.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG