Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bulujystanda 4 ofiser öldürildi


Günorta-günbatar Pakistanda guralan hüjümde dört sany polisiýa ofiseri öldürildi, olaryň ikisi wakanyň bolan ýerinde, ikisi bolsa hassahanada öldi.

Polisiýa ýaragly adamlaryň 28-nji ýanwarda Kwettede, Bulujystan welaýatynyň paýtagtynda ýoldan motorly barýarkalar polisiýa ofiserlerini oka tutandyklaryny aýdýar.

Hüjümçiler gaçyp gutuldylar, emma olaryň gözlegi dowam etdirilýär.

Hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň «Talybany» öz üstüne aldy.

XS
SM
MD
LG