Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýakyn garyndaşlyk nikasyna nähili garaýarsyňyz?


Türkmen toýy.

Täjigistanda ýakyn garyndaşlyk nikasynyň öňüni almak üçin çäre görülýär. Siziň ýakyn garyndaşlaryňyzyň arasynda nikalaşanlar barmy? Siz muňa nähili garaýarsyňyz?

Teswirleri gör (17)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG