Sepleriň elýeterliligi

'Çoganly we Şorda hiç zat gurulmaýar'


Aşgabadyň Çoganly sebitinden galan gurluşyk harabaçylyklary.

Aşgabatda mundan üç aý ozal gurlup, ulanylmaga berlen köpri sökülýär. Emma şol bir wagtda, paýtagtyň käbir sebitlerinde ýykylan müňlerçe ýaşaýyş jaýlarynyň ýerinde hiç hili gurluşyk işleriniň alnyp barylmaýandygy habar berilýär.

Ýatladyp geçsek, Aşgabadyň Çoganly we Şor sebitlerinde mundan 10 aý çemesi ozal 15 müň çemesi jaý ýykylypdy.

Eýse, bu sebitde häzir nämeler göze ilýär? Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG