Sepleriň elýeterliligi

Gije lukmanlara ýüz tutup bolýarmy?


Mary welaýatynyň Ýolöten etraby

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň ýaşaýjylary gije medisina kömeginiň elýeterli däldigini aýdýarlar.

Siziň ýaşaýan ýeriňizde ýagdaý nähili?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG