Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

'Ejem bilen kakam meni satdy'


Olar ýaş, goragsyz we adam gaçakçylary tarapyndan alnyp gaçylýarlar. Owganystanda her ýyl onlarça çaga gulçulyk ýa-da ondan hem ýaramaz maksatlar üçin satylýar. Adatça şol çagalaryň maşgalasy örän garyp bolýar we olar öz perzentlerini adam gaçakçylaryna pula satýarlar. Azatlyk Radiosy adam gaçakçylarynyň elinden sypmagy başaran iki çaga bilen söhbetdeş boldy. (Azatlyk Radiosynyň Owgan gullugy)

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG