Sepleriň elýeterliligi

Suwuň pully bolmagyna nähili garaýarsyňyz?


Türkmenistan

Täze düzgüne görä, Aşgabatda adam başyna her aýda 250 litr suw mugtuna berilýär, ondan artykmaç sarp edilen suw tölegli.

Siz muňa nähili garaýarsyňyz?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG