Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabat: Welaýatlylaryň çäklendirilmegi we netijeler


Awtobusa garaşyp oturan bir zenan

Soňky birnäçe aýyň dowamynda Aşgabatda welaýatdan gelen türkmenistanlylaryň ulaglarlaryna; şäherde işlemek we jaýy kireýine almak mümkinçiliklerine hem degişli käbir çäklendirmeler girizildi.

Bu täze düzgünler siziň durmuşyňyza nähili täsirini ýetirdi?

XS
SM
MD
LG