Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Putin döwlet ösüş bankynyň başlygyny çalyşdy


Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin ýurduň döwlet ösüş banky – Wneşekonombankyň (WEB) başlygyny wezipesinden boşatdy.

Kremliň 26-njy fewralda ýaýradan beýanatynda WEB-iň başlygy Wladimir Dmitriýewiň deregine “Sberbankyň” wise-prezidenti Sergeý Gorkowyň bellenilendigi mälim edildi.

Orsýetiň ykdysadyýetiniň haýallamagy sebäpli beýleki rus banklary ýaly WEB hem kynçylyklary başdan geçirýär.

Bu bank 24-nji fewralda “Moody” atly agentlik tarapyndan derejesi pese gaçan ýedi rus maliýe edarasynyň biri diýlip atlandyrylypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG