Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Sawçenko sudýa orta barmagyny görkezdi


Orsýetde sud edilýän ukrain piloty Nadia Sawçenko tussaglar üçin niýetlenen gözenegiň içinde ýerinden turup, sudýa we kaza orta barmagyny görkezmezden ozal, ne sudy, ne-de hökümi ykrar etjekdigini aýtdy. Şeýle-de, ol Orsýetiň suduna açlyk çekmesini mundan beýlägem dowam etdirjekdigini aýan etdi. Sawçenko muny sud öz işi boýunça kararyň 21-nji martda geçiriljek sud diňlenişiginde okaljakdygyny aýdandan soň yglan etdi.

XS
SM
MD
LG