Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Eýranda edermen türkmenler saýlanýar"


Eýranly türkmenler

Eýranly türkmen Begdurdy Söwdagär türkmensähraly türkmenleriň kanun esasynda saýlap-da, saýlanyp-da bilýändiklerini aýdýar. Onuň pikirine görä, 26-njy fewralda geçen saýlawlarda etniki türkmenler öňki saýlawlara garanda has guramaçylykly, agzybir hereket etdiler.

Mälim bolşy ýaly, Tährana garşy girizilen ykdysady sanksiýalar ýatyrylanyndan soň geçirilen saýlawlaryň netijesine örän möhüm waka hökmünde garalýar. Sebäbi bu saýlawlaryň netijesi prezident Rohaniniň aram syýasatynyň halk tarapyndan goldaw tapýandygyny görkezdi.

Azatlyk Radiosynyň "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanynda bu saýlawlarda etniki türkmenleriň gazanan netijelerine Eýrandaky Magtymguly geňeşiniň ýolbaşçysy Begdurdy Söwdagär bilen söhbetdeşlik esasynda syn edildi.

Bu söhbeti diňläp, pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.

«Eýranda edermen türkmenler saýlanýar»
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

XS
SM
MD
LG