Sepleriň elýeterliligi

Aýrylan ýa üýtgedilen taryhy ýadygärlikler hakda näme bilýäňiz?


Aşgabat, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň baş binasynyň ýokarsyndaky heýkel

Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda ol ýa-da beýleki sebäp bilen aýrylan ýa üýtgedilen taryhy ýadygärlikler hakynda näme bilýärsiňiz?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG