Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aýrylan ýa üýtgedilen taryhy ýadygärlikler hakda näme bilýäňiz?


Aşgabat, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň baş binasynyň ýokarsyndaky heýkel

Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda ol ýa-da beýleki sebäp bilen aýrylan ýa üýtgedilen taryhy ýadygärlikler hakynda näme bilýärsiňiz?

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG