Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabat: Köçe nogsanlyklary

Aşgabatda ozalky A.Nyýazow şaýolunyň 10-njy kiçi etrapça girýän köçesiniň ugrunda käbir nogsanlyklara duş gelse bolýar. Käbir ýerli ýaşaýjylar paýtagtyň esasy ýollaryna ýokary derejede üns berilýän wagty, etrapçalaryň arasyndaky köçeleriň ünsden düşürilýändigini aýdýarlar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG