Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Berdimuhamedow: Ýeňillikler bazara geçmegi bökdeýär


«Garaşsyz döwletimiziň kemala gelip başlan döwürlerinde ilatyň durmuş şertlerini ýeňilleşdirmek maksady bilen girizilen, häzir bolsa özüni ödemeýän köp sanly ýeňillikler hem hereket edýär» diýip, prezident Berdimuhamedow 8-nji aprelde aýtdy (Wideo Türkmen TW-siniň materiallary esasynda taýýarlandy).

XS
SM
MD
LG