Sepleriň elýeterliligi

Berdimuhamedow: Teklipler az berilýär


Prezident Berdimuhamedow 8-nji aprelde ýurduň maliýe-ykdysadyýet toplumynyň ýolbaşçysynyň işinden nägiledigini, "...dolandyryş düzüminiň artdyrylmagy bilen bagly kemçilikler hakynda" ozalam duýdurandygyny aýtdy (Wideo Türkmen TW-siniň materiallary esasynda taýýarlandy).

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG