Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siz 'ýeňillikleriň' ýatyrylmak ähtimallygyna nähili garaýarsyňyz?


Türkmenistanyň Mary welaýatynyň Saryja obasynyň ençeme territoriýasyna gaz çekilmändigi sebäpli, käbir ýaşaýjylar öýünde odun ýakýarlar.

Prezident G.Berdimuhamedow: “Garaşsyz döwletimiziň kemala gelip başlan döwürlerinde ilatyň durmuş şertlerini ýeňilleşdirmek maksady bilen girizilen, häzir bolsa özüni ödemeýän köp sanly ýeňillikler hem hereket edýär” aýtdy.

Siz Türkmenistanyň häzirki ykdysady şertlerinde, ilata mugt berilýän hyzmatlaryň ýatyrylmagy barada gürrüň edilmegine nähili garaýarsyňyz?

Teswirleri gör (11)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG