Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Çeh okuwçylary Kremliň propagandasyndan habardar edilýär


Çeh mekdepleriniň käbirlerinde Kremlin propagandasyny saýgarmak boýunça ders berlip başlandy. Sapaklary döwlete degişli bolmadyk jemgyýetçilik guramasy alyp barýar. Gurama Kremle tarapdar websaýtlaryň halkyň Günbatara bolan ynamyny gowşatmak maksatly ýalnyş maglumatlary ýaýradýandygyny aýdýar.

XS
SM
MD
LG