Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Şekspir: Bolmalymy ýa ýok, mesele şunda


Wilýam Şekspiriň ençeme asyr mundan öň ýazan drama eserleri dürli dillerde tomaşaçylara ýetirilýär. Şekspiriň ýogalan gününiň (23-nji aprele) 400 ýyllygyna gabat, Balkan ýurtlaryndan Merkezi Aziýa ýurtlaryna çenli aralykda, aktýorlar Şekspiriň «Gamletinden» iň bir meşhur monology öz dillerinde ýerine ýetirdiler

XS
SM
MD
LG