Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ymambabanyň demirýol stansiýasy

Ymambaba demirýol stansiýasy Mary-Serhetabat demir ýolunyň ugrundaky iri stansiýalaryň biridir. Bu demirýoluň iki tarapynda hem ilatyň ýaşaýandygyna garamazdan, bu ýerde pyýadalara niýetlenen geçelgeler göz öňünde tutulmandyr. Azatlyk Radiosy Ymambaba demirýol stansiýasy barada fotosergi taýýarlady.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG