Sepleriň elýeterliligi

Yrak: Goşa partlama 18 adamy öldürdi


Ulag bombasynyň tüssesi

Günorta Yrakda partlan goşa ulag bombasy azyndan 18 adamy öldürip, 40 çemesi adamy ýaradar etdi.

Bu partlamalaryň jogapkärçiligini “Yslam döwleti” topary öz üstüne aldy diýip, yrak resmileri 1-nji maýda aýtdylar.

Birinji partlama ýerli hökümet binasynyň golaýynda, ikinji partlama Samawa şäheriniň merkezindäki awtobus stansiýasynyň 60 metr uzaklygynda boldy.

XS
SM
MD
LG