Sepleriň elýeterliligi

Atly ýörişi siz nähili garşy alardyňyz?


Turkmen daily forum

500 günlük atly ýörişiň birinji tapgyry Nusaý galasyndan Gökje obasyna çenli boldy.

Atly ýöriş siziň obaňyzyň üstünden geçen ýagdaýynda siz ony nähili garşylardyňyz?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG