Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Atly ýörişi siz nähili garşy alardyňyz?


Turkmen daily forum

500 günlük atly ýörişiň birinji tapgyry Nusaý galasyndan Gökje obasyna çenli boldy.

Atly ýöriş siziň obaňyzyň üstünden geçen ýagdaýynda siz ony nähili garşylardyňyz?

XS
SM
MD
LG