Sepleriň elýeterliligi

Siz haýsy ýurduň ýokary okuw jaýyna okuwa girmekçi?


Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň birine girmek üçin synag tabşyrýan abiturientler.

Siz Türkmenistanyňmy ýa-da daşary ýurduň ýokary okuw jaýyna okuwa girmegi planlaşdyrýarsyňyz?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG