Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siz haýsy ýurduň ýokary okuw jaýyna okuwa girmekçi?


Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň birine girmek üçin synag tabşyrýan abiturientler.

Siz Türkmenistanyňmy ýa-da daşary ýurduň ýokary okuw jaýyna okuwa girmegi planlaşdyrýarsyňyz?

Teswirleri gör (7)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG