Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Atly ýöriş ýaşaýjylary 'janly diwara' öwürýär


Türkmenistanda Aziada-2017 oýunlaryna gabatlap 500 günlük atly ýörişi yglan edildi. Atlylaryň geçýän ýerinde mejbury ýagdaýda eltilen adamlaryň gatnaşmagynda ýörite çäreler hem gurnalýar. Azatlyk Radiosy türkmen resmi mediasynyň görnüşleri esasynda atlylaryň Gökdepe etrabynda garşylanyşy barada wideo taýýarlady.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG