Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistana iki raýatlyk gerekmi?


Türkmenistanyň pasporty.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 1-nji bölüminiň 7-nji maddasynda “Türkmenistanyň raýatyna başga döwletiň raýatlygy ykrar edilmeýär” diýilýär.

Siz bu madda nähili garaýarsyňyz? Siziň pikiriňizçe, Türkmenistan iki raýatlygy kabul etmelimi?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG