Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanyň film pudagynda kemçilikler barmy?


Oguzhan adyndaky "Türkmenfilm" birleşiginiň fillmi surata düşürýän pursady. Aşgabat.

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “işde goýberen kemçilikleri” sebäpli Oguzhan adyndaky "Türkmenfilm" birleşiginiň başlygy Saparmuhammet Jallyýew Artykowiçi wezipesinden boşatdy.

Siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň film pudagynda kemçilikler barmy? Olar nämeler?

XS
SM
MD
LG