Sepleriň elýeterliligi

Ilat ýazuwy näme üçin yglan edilmeýär?


Türkmenistandaky köpçülikleýin çäreleriň birine gatnaşýan türkmenistanlylar.

Türkmenistanda 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazuwynyň netijeleri heniz hem yglan edilmedi.

Siziň pikiriňizçe näme üçin? Şeýle-de, siziň pikiriňizçe ýurta näçe ilat ýaşaýar?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG