Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabat: Ýagyndan soňky 'güzap'

Aşgabatda şenbe gününden ýekşenbä geçen gije ýagşyň güýçli ýagmagy netijesinde, jaýlaryň töwereginde üýşüp duran ýagyn suwlary emele geldi. Ýaşaýjylaryň käbirleri şäheriň käbir böleklerinde kanalizasiýa ulgamynyň talabalaýyk ýola goýulmandygy sebäpli, özleriniň bir ýerden beýleki bir ýere barmakda käbir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolandygyny aýdýarlar. Azatlyk Radiosy Aşgabadyň Parahat-7 etrapçasynda we 11-nji mikroraýonynda düşürilen suratlar esasynda fotosergi taýýarlady.

XS
SM
MD
LG