Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Daşary ýurtlarda okaýan türkmen talyplaryny näme bökdeýär?


Türkmen studentleri

Daşary ýurtlarda bilim alýan we almakçy türkmenistanlylara päsgelçilikleriň döredilip başlanandygy aýdylýar. Bu meselede öz duş gelen tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Teswirleri gör (4)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG