Sepleriň elýeterliligi

Daşary ýurtlarda okaýan türkmen talyplaryny näme bökdeýär?


Türkmen studentleri

Daşary ýurtlarda bilim alýan we almakçy türkmenistanlylara päsgelçilikleriň döredilip başlanandygy aýdylýar. Bu meselede öz duş gelen tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG