Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Gyrgyz resmileri yslamçylara garşy göreşýär


Gyrgyzystanyň häkimiýetleri “Hizb ut-Tahrir” toparyna garşy göreşde täze usuldan peýdalanýarlar. Yslam halyfatyny döretmek isleýän bu halkara topar Merkezi Aziýada gadagan edilen bolsa-da, Ýewropanyň ençeme ýurdunda kanunalaýykdyr. Soňky bir ýylyň dowamynda gyrgyz telwideniýelerinde “Hizb ut-Tahrir” toparyndan özleriniň agzalygyny çekýändigini aýdyp, ençeme adam çykyş etdi. (Jibek Begaliýewa, Azatlyk Radiosynyň “Current Time TV” gullugy).

XS
SM
MD
LG