Sepleriň elýeterliligi

“Tertipsiz okuwçylara pes baha goýulýar”


Türkmen ýaşlary.

Şu günler Türkmenistanyň orta mekdeplerinde okuwlar tamamlanyp, synag möwsümi dowam edýär. Maglumata görä, käbir mugallymlar soňky synpy tamamlan okuwçylaryň käbirlerine mekdebiň tertip-düzgünini berjaý etmäni üçin pes baha goýýarlar.

Bu barada öz adynyň efirde tutulmazlygyny soran Ahal welaýatyndan okuwçy gyz Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG