Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabat: Zähmet çekýän çagalar

1-nji iýunda dünýäniň ençeme ýurdunda bolşy ýaly Türkmenistanda hem “Halkara çagalar güni” bellenilýär. Bu gün mynasybetli ýurduň käbir künjeklerinde köpçülikleýin çäreleriň geçirilýändigi habar berilýär. Şol bir wagtyň özünde, Türkmenistanda tomusky dynç alyş möwsüminiň başlamagy bilen, käbir çagalaryň öz dynç alyşlarynda dürli ýerlerde zähmet çekýändigi aýdylýar.

XS
SM
MD
LG