Sepleriň elýeterliligi

Çäksiz prezidentlige ýol açýan konstitusiýa nähili garaýarsyňyz?


Türkmenistanyň konstitusiýasynyň türkmen metbugatynda çap bolan täze taslamasy

Türkmenistanda çäksiz prezidentlige ýol açýan täze konstitusiýanyň taslamasynyň sentýabrda Ýaşulular maslahatynda garalyp, ýylyň aýagyna çenli Mejlis tarapyndan kabul ediljegi aýdyldy.

Siz muňa nähili garaýarsyňyz?

Siz konstitusiýanyň mazmuny barada näme bilýärsiňiz?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG