Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dünýä bazarlary $2 trillion ýitirdi, Breksit gorky döredýär


Obama Angliýanyň ÝB-den çykmagy düzgün-tertipli geçirmek ygrarlylygyna ynanýandygyny aýtdy.

Britaniýa ÝB-den çykmaga ses bereninden soň, dünýäniň maliýe bazarlary 2 trillion dollara golaý hümmetini ýitirdi we bu ýagdaý dünýä ykdysady ösüşini haýalladar öýdülýär.

Dünýä ýüzündäki maliýe bazarlary öz hümmetlerini ortaça 5 prosente golaý ýitirýärler we prezident Obama hem-de beýleki dünýä liderleri, dünýäniň iň uly söwda bileleşiginiň garaşylmadyk Breksit ses berişliginden görjek sarsgynlaryna garamazdan, dünýä ykdysadyýetini deňagramly saklajakdyklaryny aýdyp, maýadarlardyr biznesmenleri köşeşdirmäge çalyşdylar.

Obama 24-nji iýunda, bazarlar ýapylandan soň, Britaniýanyň premýer-ministri Deýwid Kameron we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen telefonda gürleşip, Angliýanyň ÝB-den çykmagy düzgün-tertipli geçirmek ygrarlylygyna ynanýandygyny aýtdy.

Ol Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň «ykdysady ösüşi we maliýe durnuklylygyny üpjün etmegi ünsden düşürmejegini» wada berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG