Sepleriň elýeterliligi

Orazada unudylan, üýtgän ýa-da täzeçe adatlar


Aşgabat, Ärtogrul metjidi, 8-nji awgust, 2013.

Globallaşýan dünýä adamlaryň gündelik durmuş şertleri bilen bir hatarda olaryň owaldan gelýän däp-dessurlaryna, adatlaryna we endiklerine hem öz täsirini ýetirýär. Şeýle nukdaý nazardan garalanda, dünýä türkmenleriniň arasynda owalky nesil bilen ýaşlaryň oraza endikleriniň arasynda nähili tapawut bar?

Dünýä türkmenleri häzirki orazalarda iň köp namani küýseýär we häzirki zaman orazalaryň nähili bolmagyny isleýär?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanyny türkmen diasporasynyň arasynda unudylan, üýtgän we täze dörän oraza adatlaryna hem endiklerine gönükdirýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG