Sepleriň elýeterliligi

Gyz üçin galyň bermek, almak däbine nähili garaýarsyňyz?  


Türkmenistanda durmuş toýlary möwsümi başlandy.

Siz gyz üçin galyň bermek, almak däbine nähili garaýarsyňyz?

Galyňlaryň bahalary näçe?

Pikiriňizi aýdyň!

Tejribeleriňizi mälim ediň!

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG