Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siz Aziýa oýunlaryna iki aýlyk gazanjyňyzy geçirmäge isleglimi?


Aýdylmagyna görä, türkmen telewideniýesinde Aziýa oýunlary mynasybetli raýatlaryň birnäçe aýlyk gazanjyny kömek fonduna geçirmeklerine çagyryş edilýär.

Siz bu çagyryşa nähili garaýarsyňyz? Ýagny, siz bu meselede kömek etmäge isleglimi?

Teswirleri gör (12)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG