Sepleriň elýeterliligi

Siz Aziýa oýunlaryna iki aýlyk gazanjyňyzy geçirmäge isleglimi?


Aýdylmagyna görä, türkmen telewideniýesinde Aziýa oýunlary mynasybetli raýatlaryň birnäçe aýlyk gazanjyny kömek fonduna geçirmeklerine çagyryş edilýär.

Siz bu çagyryşa nähili garaýarsyňyz? Ýagny, siz bu meselede kömek etmäge isleglimi?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG