Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Orsýetliler Türkiýede dynç almaga şaýlanýar


Geçen ýylyň noýabr aýynda Türkiýäniň Siriýa serhedi bilen golaýynda türk güýçleri Orsýetiň söweş uçaryny urup ýykansoň, Moskwa bilen Ankaranyň arasyndaky gatnaşyklar ýiti derejede ýaramaşlaşdy. Orsýet Türkiýä garşy sanksiýalary girizip, özüniň çarter uçuşlaryny goýbolsun etdi. Emma häzirki wagt Orsýetiň häkimiýetleri Türkiýä syýahat etmek mümkinçiliklerine gaýtadan rugsat beriljekdigini yglan etdi. Mundan soň, Orsýetiň syýahatçylary bir wagtlar orsýetlileriň arasynda örän meşhur bolan dynç alyş merkezlerine gitmek üçin nobata durýarlar. (Beata Bubenec, RFE/RL-yň “Häzirki zaman TW-si”)

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG