Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen ýolbaşçylary dynç alar


Awaza

Türkmenistanda ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryna dynç alşa çykmaga rugsat berildi.

Prezident Berdimuhamedow hökümet maslahatynda geçen alty aýda gazanylan netijeleriň erbet bolmandygyny aýdyp, olara 25-nji iýuldan 20-nji awgusta çenli dynç almaga rugsat berýändigini aýtdy.

Olar, öz isleglerine görä, geçen ýyllarda bolşy ýaly, şu ýyl hem «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda, Arçmanda,Ýylysuwda,ýa ýurduň beýleki şypahanalarynda dynç alyp bilerler diýip, prezident aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG