Sepleriň elýeterliligi

Aýlyklaryň köpeldilenini öz durmuşyňyzda duýýarsyňyzmy?


Türkmenistanyň prezidenti geljek ýylyň ýanwaryndan aýlyklary 10 prosent köpeltmek baradaky karara gol çekdi. Türkmenistanda bu çäre indi ençeme ýyl bäri dowam edip gelýär.

Siz aýlyklaryň her ýyl 10 prosent köpeldilenini öz durmuşyňyzda duýýarsyňyzmy?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG