Sepleriň elýeterliligi

Häkimiýetleriniň it-pişikleri öldürmegine nähili garaýarsyňyz?


Türkmenistan

Türkmenistanda ilatly ýerlerdäki eýesiz it-pişikleriň häkimiýetler tarapyndan öldürilmegine siz nähili garaýarsyňyz?

Öz pikir-garaýyşlaryňyzy we tejribeleriňizi paýlaşyň!

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG