Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanda sportsmenlere berilýän ünse nähili garaýarsyňyz?


Asly türkmenistanly, häzirki wagt Türkiýäniň adyndan çykyş edýän agyr atletikaçy Daniýar Ismaýilow Rio-de-Žaneýro şäherinde geçýän tomusky Olimpia oýunlarynda kümüş medaly almagy başardy. Türkiýäniň raýatlygyny alanyndan soň, Ismaýilow geçen ýyl Ýewropanyň çempiony boldy, şeýle-de dünýä çempionatynda üçünji orny eýeledi.

Mundan ozal Ismaýilow Türkmenistanyň adyndan çykyş edende şeýle netijeleri almagy başarmandy.

Siz Türkmenistanda sportsmenlere berilýän ünse nähili garaýarsyňyz?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG