Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pasport almakdaky kynçylyklara näme sebäp bolýar?


Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy, Türkmenabat şäheri.

Türkmenistana daşardan gelenleriň pasport almak kynçylyklaryna näme sebäp bolýar diýip pikir edýärsiňiz?

Pikir-garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşyň!

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG