Sepleriň elýeterliligi

Pasport almakdaky kynçylyklara näme sebäp bolýar?


Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy, Türkmenabat şäheri.

Türkmenistana daşardan gelenleriň pasport almak kynçylyklaryna näme sebäp bolýar diýip pikir edýärsiňiz?

Pikir-garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşyň!

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG