Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Putiniň we Erdoganyň urşup-ýaraşmagy barada


2015-nji ýylyň sentýabrynda Orsýetiň we Türkiýäniň liderleri Moskwanyň baş metjidini açypdy, soň urlup-gaçyrylan harby uçar, 'arkadan edilen urgy', siriýaly nebitiň gaçakçylygy barada aýyplamalar we sanksiýalar bolupdy. Indi Orsýet we Türkiýe ýene dostlaşdy. Bu uzaga çekermi? (Nastoýaşeýe Wremýa).

XS
SM
MD
LG