Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen resmileriniň studentler bilen duşuşyklaryna gatnaşyp gördüňizmi?


Türkmenistan

Şu günler Türkmenistanda resmiler daşary ýurtlarda okaýan studentler bilen duşuşyk geçirýärler.

Siz şeýle duşuşyklara gatnaşyp gördüňizmi?

Duşuşyklar nämä bagyşlanýar?

XS
SM
MD
LG